Kuidas alustada dharma harjutamist

Tema Pühadus Song Rinpoche (1905–1984) sündis Khamis ning õppis Gandeni kloostis, kus saavutas tuntuse õpetatud geše ja suure väitlejana. Ta oli üheksa aastat Gandeni kloostri juht.
1959. aastal põgenes ta Indiasse ning hiljem sai temast Institute of Higher Tibetan Studies (Sarah's) direktor.

Song Rinpoche andis selle õpetuse 1978. aastal Californias, esimesel külaskäigul läände.


Dharma harjutamine on isiklik valik

Üldiselt rääkides on teie enda kui üksikisiku asi, kas harjutate dharmat või ei. Teid ei saa selleks sundida – kui see pole just riigi seadus, mille järgi kõik peavad dharmat harjutama. Ent isegi siis pole see tegelikult dharma harjutamine, kuna riigi seadust järgitakse ainult selle elu tõttu.

Kui elate ainult praeguse elu nimel, ei ole sellest teie tulevastes eludes kasu, kuna dharmat harjutades ei loo te õnnelikkust mitte ainult kõigisse oma tulevastesse eludesse, vaid ka praegusesse.

Ent teil tuleb leida õige dharma ja seda harjutada; kui harjutate valet dharmat, pole vahet, kui palju harjutate – raiskate ainult kogu elu.

Ma ei pea selgitama, miks teil tuleb dharmat harjutada; usun, et mõistate seda. Siin maa peal on esile tulnud erinevaid religioone, ent guru Šākjamuni Buddha dharma võimaldab õnnelikkuse ja kasu alguses, keskel ja lõpus. Selle põhjus on voorus, selle tagajärg on voorus ning kuna see loob kogu aeg voorust, toob see jätkuvat kasu.

Alguses levis buddhadharma laialdaselt üle kogu India ning hiljem jõudis see ka Tiibetisse. Tänapäeval levib dharma ebasoodsate tingimuste tõttu taas Indias ning sealt kaugemalgi. Kasutan sõna „ebasoodus“, kuna tingimused, millele viitan, on need, mis hävitasid budismi Tiibetis. Kuna needsamad tingimused on aidanud aga dharmal teistesse riikidesse levida, siis polegi need teisest vaatekohast nõnda ebasoodsad.

Mida peaksite dharmaga kokku puutudes tegema? Kõigepealt peaksite kuulama, siis püüdma kuuldu tähendusest aru saada ning lõpuks mediteerima. Kui harjutate nõnda, võite jõuda virgumiseni.
Õpetuste kuulamiseks [või nende lugemiseks] on kaks põhjust: esimene on lihtsalt intellektuaalse mõistmiseni jõudmine, teine on teadmine, kuidas harjutada. Kui harjutate dharmat, vabastab see teid häirivatest negatiivsetest mõtetest ning muundab teie meele; see muudab meele paremaks. See toob teile aga õnnelikkuse nii selles kui ka tulevastes eludes.

Kui kuulate dharmat [või loete seda], et jõuda intellektuaalse mõistmiseni, ent ei rakenda kuuldud õpetusi, siis pole sellest teie meelele eriti palju kasu. Kuid kuna kuuldav on buddhadharma, on sellest siiski mingit kasu – õpetuste kuulamine vajutab teie teadvusesse jäljed; see külvab te meelde seemned. Ning siis on teil järgmises elus dharmat lihtsam mõista ja teostada.

Nii et kui kuulate [või loete] õpetusi, et neid mõista ja nende üle mediteerida, on see suurepärane. Ent kui püüate dharmat ainult intellektuaalselt mõista, loob seegi suure hulga pälvimusi ning on põhjus rõõmustamiseks. Milline tahes ka pole teie motiiv dharma üle mõtisklemiseks, peaksite tundma: „Olen nõnda õnnekas.“

Kuna oleme dharmaga kokku puutunud praegusel pimeduse ajastul, on äärmiselt oluline, et me ei raiskaks oma võimalust. Kui olete kord harjutama hakanud, on vägagi tähtis, et te mitte ainult ei jätkaks harjutamist, vaid ka lõpetaksite harjutused. Püüdke kõigepealt õpetusi mõista; seejärel püüdke mõistetu muuta teistele olenditele kasutoovaks nii palju kui võimalik.

Selleks, et oma meeles dharmat arendada, tuleb teil leida pädev guru. Nüüdsel ajal on väljaspool Tiibetit hulgaliselt õppinud munkasid, gešesid ja laamasid – palju rohkem kui Tiibetis endas. Tiibetis pole enam mingit vabadust ei välises elus ega dharma harjutamises; kõik, mis varem oli, on täielikult hävitatud.

Tema Pühadus dalai-laama on enda kanda võtnud suure vastutuse püüda juhtida paguluses elavaid tiibetlasi nii ilmalikult kui ka vaimselt. Kui tal ei õnnestu võita Tiibetile iseseisvust, on tõepoolest oht, et õpetused kaovad, sest üsna palju need teostanud laamad on vanad ning surevad varsti. Kui Tema Pühadus on aga edukas, võib dharma taas kord üle kogu Tiibeti levida, millest on suur kasu ka kogu ülejäänud maailmale. Dharma taasarenemine ja säilitamine Tiibetis on tohutu tähtsusega, nii et palun palvetage, et kõik Tema Pühaduse pühad soovid täituksid.

Dharma on ravim meele tervendamiseks, muutmaks meelt veel alistamata, eeldharma seisundist paremasse seisundisse. Alguseta ajast on meie meel olnud kolme mürgi – teadmatuse, kiindumuse ja viha tõttu plekiline, hägune, saastatud ja häiritud, sest me pole õpetusi mõistnud ega neid ka harjutanud. Dharma on ravim, et muuta sedalaadi meelt paremaks.

Taassünd

Budism pole ainus religioon, mis õpetab taassündi. Muistses Indias oli näiteks palju mittebudistlikke usundeid, mille osaks oli taassünniõpetus. Ent ühe religiooni järgijad, tšaarvakad (hedonistid), kelle vaateviis oli eriti piiratud, eitasid taassündi, sest nad uskusid vaid nende asjade olemasolusse, mida võib oma silmaga näha. Nende loogika oli selline: kui suudad seda näha, on see olemas; kui ei, pole seda olemas. Isegi tavalised inimesed nõustuvad, et see on äärmiselt piiratud ja teadmatu vaateviis. On palju asju, mida te ei suuda näha – nagu iseenda kukal, asjad, mis on maha maetud, või see, mida teised mõtlevad –, ent need on siiski olemas.

On palju argumente, mis tõestavad eelmiste ja tulevaste elude olemasolu, ent kui te ei ole õppinud mahukaid tekste, mis süüvivad neisse argumentidesse, on mul raske neid selgitada ja teil keeruline mõista.

Kuna te olete juba huvitatud dharma harjutamisest, pole tingimata vajalik, et püüaksin teile taassünni olemasolu selgitada. Igatahes on olemasolevaid asju, mida me ei näe, tohutult rohkem kui asju, mida näeme; põhimõtteliselt polegi siin mingit võrdlust. Asju, mida me ei näe või ei mõista, on lugematult; meie praegune teadmine on peaaegu null. Pelgalt seegi näitab, kui vähe teame.

Mida peaksite teadma dharma harjutamiseks

Tõenäoliselt parim, mida saate dharma harjutamiseks teha, on järgida virgumisele viiva astmelise tee kolme suutlikkusega inimestele mõeldud õpetusi: teid nende jaoks, kel on väiksem, keskmine ja suurim potentsiaal ehk suutlikkus. Õpetuste harjutamise kaudu saate arendada tee kolme peamist külge – sansaarast loobumist, bodhitšittat ning õiget tühjusnägemust –, mis on eelduseks, et võiksite järgida salajase mantra ehk vadžrajaana astmelist teed.

Kuid peamine, mida peaksite tegema, on oma meele harjutamine bodhitšittas, sest ilma selleta pole vähimatki võimalust virgumise õndsaliku seisundi saavutamiseks; peate tingimata tegema mahajaana süsteemi mõtlemise muundamise mõjusaid meeleharjutusi. Bodhitšittat arendamata pole teil lubatud tantraõpetusi isegi kuulata, veel vähem neid harjutada. Ning kui astute tantrateele, peaksite harjutamise salajas hoidma; seepärast nimetatakse tantraõpetusi ka salajaseks mantraks.

Lisaks sellele, et salajase mantra õpetusi ei tohi selgitada neile, kelle meel pole veel saavutanud küpsust ega ole vastuvõtlik, ei tohi isegi mahajaana süsteemi mõtlemise muundamise õpetusi paljastada neile, kelle meel pole selleks valmis. Te ei tohi lihtsalt linna peale minna ja neid igale möödujale anda. Tegelikult peaks neid andma vaid õpilastele, kes paluvad neid siiralt oma õpetajalt.

Kui tahate jõuda virgumiseni, peate harjutama tantrat, ning selleks peate meeles arendama bodhitšittat. Bodhitšitta arendamiseks peate harjutama mõtlemise muundamist ning selleks omakorda tuleb teil mõtlemise muundamise kohta õpetusi kuulata. Tol põhjusel peaksite oma õpetajalt siiralt paluma õpetusi tee astmete ning eriti mõtlemise muundamise kohta. Ning siis, isegi kui teie meel pole muutunud bodhitšittaks, ent on selle lähedal, võite saada salajase mantra pühitsusi ja õpetusi, mis on äärmiselt kasutoovad; see vajutab teie meelde tugeva jälje.

Enne kui võite saada õpetusi mõtlemise muundamise kohta, peate õppima virgumisele viiva astmelise tee eelõpetusi.

Dharma eesmärk on alistada teie meel, parandada igapäevaelu tegusid nii, et need muutuksid kasutoovaks. Nii et dharmaõpetused on peegel, mis peegeldab selgelt teie keha, kõne ja meele tegusid nii, et saate ise hinnata, kas need on kasutoovad – ehk õnnelikkuse põhjus – või kahjulikud – kannatuse põhjus.

Alates lugematutest möödunud eludest on meie üle valitsenud häirivad negatiivsed mõtted, mis on pannud meid pidevalt, ilma valikuvõimaluseta, tegema kahjulikke tegusid, looma negatiivset karmat, kannatuse põhjust. Selle tagajärjel oleme alguseta ajast kogenud erinevaid sansaara kannatusi ning kogeme neid isegi selles elus. Alates oma sünnist pole meil olnud ühtki päeva ilma probleemideta.

Teisisõnu, me oleme haiged; oleme patsiendid. Kannatame häirivate negatiivsete mõtete haiguse käes ning need mõtted on põhjus, et teeme vääraid tegusid, mille tagajärjeks on kannatus. Mis saaks meid sellest haigusest terveks teha? Mis võiks leevendada meie kannatust? Millist ravi vajame? See on dharma. Dharma on ainus ravim, mis saab aidata.

Ravimit tuleb aga sisse võtta. Patsient, kellel on õige ravim, kuid kes seda ei võta, ei saa terveks. Samamoodi, kui me ei harjuta saadud dharmaõpetusi, ei suuda me lahendada oma igapäevaelu probleeme või pääseda kannatusest.

Enne mõtlemise muundamise õpetuste saamist tuleb meil lõpetada eelharjutused. Need on õige vundament bodhitšitta meditatsioonidele. Need algõpetused sisaldavad endas õpetuse täiusliku inimsünni kohta – mis see on, kui tähendusrikas see on ning kui raske on seda uuesti saavutada; püsituse ja surma kohta; varjupaiga kohta buddhas, dharmas ja sanghas; karma kohta ning tsüklilise olemasolu puuduste kohta. Te peaksite alustama harjutamist, õppides ja rakendades ellu õpetusi täiusliku inimsünni kohta.

Avaldatud LYWA loal. Ingliskeelse teksti kodu