Liikmelisus

Lochen Jangchup Tsemo -buddhalainen yhdyskunta www.lochentsemo.com

Põhiliige

Lochen Jangchup Tsemo -budistliku kogukonna põhiliige esitatakse rahvastikuregistrisse budistina. Kogukonna liige ei tohi samaaegselt kuuluda mõne teise usuühenduse liikmeskonda. Täisealiselt liikmeksastujalt eeldatakse, et ta austab Buddha Sakyamunit, gelug-pärimusliini ja selle rajajat Je Tsongkhapad, bodong-pärimusliini ja selle rajajat Bodong Chole Namgyalit, kogukonna kõrgeimat vaimset juhti dalai laamat, kogukonna vaimset juhti Bodong Rimpoche Tenzin Thutop Jigdralit, vaimset tegevjuhti Geshe Pema Dorjeed ja kogukonna reegleid.

Liikmelisuse taotlusele järgneb aastane katseaeg, seejärel otsustab kogukonna juhatus vastuvõtmise. Liikmele saadetakse infot kogukonna juhatuse otsustest, üritustest ja õppekirju.

Liikmeks astumise avalduse blanketi võib saada õpperühma juhilt või kogukonna juhatajalt või kogukonna internetileheküljelt www.lochentsemo.com. Täidetud avaldus saadetakse posti teel kogukonna juhatajale.

Liikmemaks on Soome liikmetele 120 eurot ja Eesti liikmetele 50 eurot aastas.

Sõber-liige

Kogukond vajab ka sõber-liikmeid, kes ehk sõpruse süvenedes võiksid saada põhiliikmeteks. Sõber-liige ei ole Soome rahvastikuregistrisse kantud ametlikult budistina. Ta võib tunda budismi südamelähedasena ja soovib õppida koos teistega ning toetada Lochen Jangchup Tsemo -budistliku kogukonna püüdlusi tuua budismi õpetusi Soome/Eesti ühiskonda. Sõber võib kuuluda mis tahes religioossesse või muusse ühendusse, kui vaid LJT eesmärgid on meelepärased.

Kogukonna sõber saab kogukonna budistlikud õppetekstid ja info. Ta on oodatud osalema kogukonna tegevuses võrdselt põhiliikmetega. Sõber-liige võib osa võtta kogukonna aastakoosolekust, tal puudub vaid hääleõigus.

Ka põhiliikmeavalduse esitanu võib katseaastal olla sõber-liige, kui ta seda soovib.

Kogukonnaga liitumise avalduse blanketi võib saada õpperühma juhilt või kogukonna juhatajalt või kogukonna internetileheküljelt www.lochentsemo.com. Täidetud avaldus saadetakse posti teel kogukonna juhatajale.

Liikmemaks on Soome sõber-liikmetele 100 eurot ja Eesti sõber-liikmetele 40 eurot aastas.

Toetajaliige

Kogukonna tegevust saab toetada ka liikmeks astumata. Soovi korral on ka toetajaliikmed oodatud osalema kogukonna tegevuses.

Toetajaliige ei ole Soome rahvastikuregistris budistina. Ometi ta toetab LJT tegevust.

Toetajaliige võib olla ka ühendus või asutus.

Toetajaliige saab kogukonna õppekirjad.

Toetajaliige ei saa osa võtta kogukonna aastakoosolekust.

Liikmeks astumise avalduse blanketi võib saada õpperühma juhilt või kogukonna juhatajalt või kogukonna internetileheküljelt www.lochentsemo.com. Täidetud avaldus saadetakse posti teel kogukonna juhatajale.

Toetajaliikme aastamaks on Soomes 50 eurot ja Eestis 20 eurot.

Porong Pelmo Choeding -kloostri toetamine

Meie kogukonna tegevuses on tähtsal kohal noorte munkade hariduse toetamine Nepali Porong Pelmo Choeding -kloostris. Nn „ristivanemana“ tead, et sinu abi jõuab abistatavani otse, ilma vahendajatasu või muude kadudeta. Iga toetaja saab kloostrist e-posti teel oma annetuse kohta kviitungi. Igakuise annetuse summa võid ise otsustada – keskmiselt on see 30–50 eurot kuus.

Toetusi kloostrile koordineerib Tanja Vienonen: tanja.vieno@gmail.com, tel. +358 41 5301 498, Eestis Martin Hausenberg: martiinez@yahoo.com

Kloostri külalistemaja

2011. aastal avas Porong Pelmo Choeding -klooster külalistemaja. Selle asukoht on suurepärane – kõigest 10-minutiga jõuad Boudhanathi stupa juurde. Külalistemajas on 10 tuba.

Teenused: internetiühendus (WiFi) kogu ööpäev, elektrikatkestusi korvab generaator, pesumasina kasutamine annetuse eest, avar elutuba ja vaimne õhkkond.

Toetamine ilma liikmelisuseta

LJT tegevust saab toetada ka liikmeks olemata:

  • Viitenumber 6059 Bodong Rimpoche uurimisfond
  • Viitenumber 6004 Eestis rajatava keskuse ehitus
  • Viitenumber 6017 Bodong Rimpoche külaskäigufond
  • Viitenumber 6020 Porong Pelmo Choeding -kloostri toetamine

Pangainfo: Saaja Lochen Jangchup Tsemo; konto nr FI96 1841 3000 0008 98; BIC: NDEAFIHH

Lisainfo: Kogukonna juhataja Tanja Vienonen, +358 41 5301 498; info@lochentsemo.com