Sachen Kunga Nyingpo elulugu

Sachen Kunga Nyingpo
Viiest peamisest sakja õpetajast esimene oli Sachen Kunga Nyingpo. Khön Könchog Gyalpol ei õnnestunud oma esimese naise Dorje Chugmoga saada poega ning nõnda võttis ta 59-aastaselt Kha'u Chenpo nõuande järgi salaja teise naise Machig Zhangmo. 1092. aastal sündis neil paljude imepäraste heaendeliste märkide saatel poeg. Nad andsid talle nimeks Sakyapa Chenpo Kunga Nyingpo.

Sachen Kunga Nyingpo oli Avalokitešvara emanatsioon. Seda kinnitas suur õpetaja Nam Kha'upa Chenpo, kes nägi Sacheni sünniteadvust vikerkaaretelgis taevas oru kohal, kus elas poisi ema. Teadvus võttis kahekäelise Avalokitešvara kuju ning nõnda teadiski õpetaja, et Khöni perekonda sünnib Avalokitešvara. Seepärast julgustaski ta Könchog Gyalpot teist naist võtma.

Sachen õppis väga noorena selgeks lugemise ja arvutamise. Ta tundis õpetustekste, mõistis mehi, naisi, loomi, vääriskivide omadusi, ravida jne. Pelgalt oma tavalistegi omadustega muutis ta õnnelikuks palju inimesi.

Tal oli lugematult ebatavalisi omadusi ning traditsioonilistes elulugudes jagatakse need kahte ossa: harjutamise omadused ja mõistmise omadused.

Kõigepealt sai ta oma isalt Hevadžra pühitsuse. Kuna Sacheni isa suri, kui poiss oli üheteistaastane, läks ta oma ema soovitusel Bari Lotsawa, oma isa ühe guru juurde õppima.

Bari Lotsawa soovitusel hakkas ta harjutama Mandžušrī sādhana't. Kuna ta koges seda harjutust tehes mitmeid takistusi, soovitas õpetaja alustada ka Acala harjutusega. Takistused kõrvaldanud oli Sachen kuus kuud eralduses ning sai lõpuks otsese nägemuse Mandžušrīst. Just selle nägemuse ajal sai ta sakja kuulsa meeleharjutamise õpetuse Eemaldumine neljast kiindumusest, milles võib samal ajal näha kõiki mahajaana tee olulisemaid punkte.

Kaheteistaastaselt läks Sachen Rong Ngur Migi, kus ta õppis Drangti Tharma Nyingpo käe all Abhidharmasamuccaya't. Seal jättis ta kivisse oma käejäljed, mis on tänapäevani alles. Pärast Drangti surma õppis Sachen tema õpilase Khyung Rinchen Tragi juhendamisel Üla-Nyangis loogikat ja madhjamakat.

Ta läks tagasi Bari Lotsawa juurde, kellelt sai mitmeid õpetusi, nagu Guhyasamāja kaks peamist süsteemi, Krišnajamāri ning Hevajra-tantra kolm tsüklit. Seejärel õppis ta suure Khön Gyichu Dralha Bari käe all – nõnda oli ta oma 29. eluaastaks õppinud paljude oma aja juhtivate india ja tiibeti õpetajate käe all.

Oma juureguru Zhangton Chobariga kohtus Sachen 29-aastaselt. Ta sai temalt lamdre tee ja vilja õpetuste õpetaja pühitsuse. Zhangtoni nõuandel varjas ta neid õpetusi kaheksateist aastat.

49-aastaselt, kui ta viibis Gungthangis, mürgitati teda nõnda, et ta unustas kogu dharma, mida teadis. Ta jäi mõneks ajaks eraldusse, hoolitsedes oma õpetaja eest, ning suutis meelde tuletada mõned värsid.

Guru Zhangton ilmnes talle unenäos ning õpetas talle uuesti kogu dharma, mille ta oli unustanud. Pärast seda sai ta ka mahasiddha Virūpalt õpetusi. Sachen kirjutas Virūpa ülistuseks austusavalduse värsid. See kirjeldab lamdre ebatavaliselt lähedast liini, kuna Sachen sai kõik õpetused otse Virūpalt.

Seejärel hakkas ta valitud õpilastele õpetama lamdred ning asus üles kirjutama vadžravärsse, mida oli varasemalt ainult suust-suhu edasi antud.

Sacheni osaline kogutud teosed koosneb kolmest köitest sakja kabumis ning see hõlmab Cakrasamvara tsükli olulist täielikku Laghusamvara-juurtantra selgitust Pärlitest palvekee (mu tig phreng ba) ning palju teisi vadžrajaana teed käsitlevaid tekste. Eraldi kogumikuna kirjutas ta üksteist kommentaari tee ja vilja õpetustele; kõige kuulsamad neist on Nyagma (nyags ma) ja Sey Don ma (sras don ma) kommentaarid.

Lisaks neile saavutustele õpingutes oli Sachen teostanud õpetuse sügavuti, mida ilmestasid mitmed märgid ja teod. Tema südames oli kaastunne ning armastus ja, nagu juba mainitud, kohtus ta isiklikult Mandžušrīga ning puutus kokku ka Acala ja Tārāga.

Sachen Kunga Nyingpo oli suur harjutaja, kes viis alati ellu loomise ja teostamise astet ning tõi neljal viisil olendeile kasu kuni oma elu kuuekümne seitsmenda aastani 1160. aastal, mil ta lahkus puhtale maale. Sel ajal olid tema emanatsioonid neljas paigas: Sukhāvatī puhtal maal, Potala puhtal maal, Oḍḍiyānas ning põhja maailmasüsteemis Kuldne.

Sachen Kunga Nyingpo oli abielus kahe naisega ning ta sai nendega neli poega. Poegadest kõige vanem, Kunga Bar sündis nooremale naisele Jo Champhurmole. Kunga läks Indiasse ning temast sai õpetlane, ent ta suri kahekümne kahe aastasena.

Kolme teise poja ema oli Machig Woedron. Kõige vanem neist oli Sonam Tsemo, kes sündis, kui Sachen oli 51-aastane. Dragpa Gyaltsen sündis viis aastat hiljem ning noorim, Palchen Woedpo sündis kolm aastat pärast Dragpa Gyaltseni. Palchenist sai arst ning ta oli kuulsa Sakya Pandita vanaisa.

Teose Treasures of the Sakya Lineage: Teachings from the Masters (2008) põhjal.