Vabadused ja soodsad tingimused

Geše Ngawang Dhargyey (19211995) sündis Khamis. Ta õppis ligi 20 aastat Sera kloostris, kuni põgenes 1959. aastal Indiasse koos kahe noore rinpotšega, kelle õpetajaks ta oli määratud. Indias jätkas ta noorte tülkude õpetamist ning jõudis lharampa geše kraadini.
Seitsmekümnendate aastate alguses palus Tema Pühadus dalai-laama geše Ngawang Dhargyeyl koostada õppeprogramm lääne õpilaste õpetamiseks just avatud Library of Tibetan Works and Archive'is (LTWA). Geše la õpetas LTWAs 13 aastat, kuni Tema Pühadus dalai-laama palus tal minna õpetama Uus-Meremaale, kuhu ta jäigi püsivalt elama.


Kui inimene on saavutanud kallihinnalise inimkeha, on tal võimalik jõuda kannatuse lakkamiseni. Seepärast on äärmiselt oluline ära tunda keha tähendus ja selle teemandisarnane väärtus. Tunnused, mis muudavad keha kallihinnaliseks, on kaheksa vabadust ja kümme soodsat tingimust.

Kaheksa vabadust

Inimolekus on neli vabadust kütkeist ehk tingimustest, mis takistavad dharma harjutamist. Need on:

 1. Kindlalt kinni hoidmine vääratest vaadetest, nagu näiteks nihilism, või põhjuse ja tagajärje seaduse mitteuskumine.
 2. Sündimine täiesti mittereligioossel või barbaarsel maal.
 3. Sündimine maal, kus ei õpetata buddhadharmat.
 4. Sündimine nõdrameelse või puudega inimesena.

On neli vabadust mitteinimlikust sünnist. Need on:

 1. Sündimine jätkuva kannatuse põrgu piirkonnas.
 2. Sündimine näljaste vaimude maailmas, kus pidev nälg ja iha takistavad igasugust dharma harjutamist.
 3. Sündimine loomana, kellel pole eristamisvõimet, et teha vahet vooruslike ja voorusetute tegude vahel.
 4. Sündimine pika eluea jumalana, kellel on nõnda palju naudinguid, et tal pole mingit motivatsiooni harjutada dharmat.

Kui inimene on saavutanud vabaduse neist kaheksast kütkest, tuleks tal mõista võimalust harjutada dharmat ning kaitsta oma keha nagu soovetäitvat kalliskivi.

Kümme soodsat tingimust

On viis isiklikku soodsat tingimust. Need on:

 1. Sündimine inimesena, mis annab võimaluse saavutada vabanemine.
 2. Sündimine paigas, kus õitseb dharma, ehk keskmaal. Mõiste „keskmaa“ tähendas esialgu Bodhgayāt, ent nüüd tähendab see iga paika, kus harjutatakse buddhadharmat.
 3. Sündimine kehaga, mille kõik viis aistingumeelt toimivad.
 4. Sündimine ellu, mis on vaba viiest jäledast kuriteost, milleks on: oma isa tapmine, oma ema tapmine, arhati tapmine, tahtlikult buddha vere valamine ja sanghas konflikti põhjustamine.
 5. Austus dharma kolme korvi vastu, milleks on vinaja ehk eetiline distsipliin, suutrad ehk vestlused ja abhidharma ehk Buddha tarkuseõpetus.

On viis tingimuslikku soodsat tingimust. Need on:

 1. Buddha kohalolek ajal, mil elatakse. Selle sündmuse harukordsus ajastute kestel on väga suur, otsekui välgunoole sähvatamine pimedal ööl.
 2. Kõrgeaulise Buddha dharma kohalolek.
 3. Dharma harjutamise õitseng. On olemas kahesugust õpetust – pühakirjaline ja taipamuslik – viimane neist on omaenese dharmakogemus.
 4. Kloostrikogukonna, nende inimeste kogukonna olemasolu, kes järgivad dharmat ning juhatavad teisi virgumise saavutamisele.
 5. Kaastundliku inimese, kas patrooni või õpetaja hoole all olemine, kes jälgib inimest, kui ta harjutab.

Kui inimesel on keha või pigemini keha-meel, millel on need kaheksa vabadust ja kümme soodsat tingimust, suudab inimene ise oma tulevikku vormida, järgides teed, mis viib kõrgematesse sündidesse ja lõpuks täielikku virgumisse. Inimesel on siis parimad tingimused, milles harjutada voorust, ja vahendid, jõudmaks kõrgemate saavutusteni, koos võimalusega saavutada täielik virgumine ühe elu jooksul. Olenditel on see võimalus vaid sel lõunakontinendil; seepärast tuleks täielikult varustatud inimkeha pidada kallimaks kui soovetäitvat kalliskivi. See keha on igas hetkes väärtuslik; sest iga hetke saab kasutada virgumisele lähenemiseks. Võimalusi on piiramatult. Kõigepealt tuleb ära tunda selle keha tähendus, seejärel mõista selle suurt väärtust ja harukordsust ning siis kasutada seda vastavalt, et jõuda kõrgeima saavutuseni. 

Nagu lillegi ilmumine on need kaheksateist iseloomulikku tunnust põhjuste ja tingimuste tagajärjed. Kolmeks peamiseks põhjuseks ja tingimuseks on puhta eetilisuse harjutuse säilitamine, kuue ületavuse harjutamine ning palvete esitamine, saavutamaks kõrgemaid eesmärke kui selle elu nauding. Eetilisuse harjutamine takistab inimest langemast madalamatesse valdadesse ning heldemeelsus toob järgmises elus ainelise heaolu. Teisest küljest, kui isegi ühte eetilisuse harjutust ei hoita puhtana, pole järgmises elus mingitki võimalust taassünniks inimesena, nii et inimene peab hoiduma järgmisest kümnest voorusetust teost: tapmisest, varastamisest, väärast seksuaalkäitumisest, valetamisest, teiste vahel laimu kaudu konflikti põhjustamisest, pahatahtlikust kõnest, mõttetust ehk tühjast jutust (kõige väiksem voorusetus, ent lihtsaim viis oma elu raisata), teiste omandi himustamisest, teisi kahjustavatest mõtetest ning vääratest vaadetest kinni hoidmisest. Need kümme on aluseks edasisele harjutamisele, kaasa arvatud tantra harjutamisele. Virgumisele viiv tee koosneb erinevatest astmetest ja sellel peaks edasi minema samm-sammult. Kuigi instinktide tõttu on alguses voorusi raske harjutada, peab inimene looma hoiaku, et ta on sellel teel valmis läbima igasuguseid raskusi, lootmata lihtsat teed. Kui inimesel on saavutanud kallihinnalise inimkeha, on see sama kui oleks raudkera lükatud poolde mäkke. Kui inimene puhkab, vaadates sellest võimalusest mööda, veereb see loomulikult taas alla. Tulevik on inimese enda kätes.

Geshe Ngawang Dharygey, Tibetan Tradition of Mental Development, 1992.