Võimalus toetada bodong-traditsiooni elustamist ja nunnakloostri rajamist

Kloostri eluruumid
Alates 2006. aasta sügisest on toetatud Porong Pelmo Choedingi kloostri igapäevaste väljaminekute ja kloostri juurdeehituste kulude katmist. Eesti ja Soome annetajatelt tulev toetus katab ligi 70% ulatuses kogu kloostri kulud tänu millele saavad 55 munka jätkuvalt õppida ja bodong-traditsiooni elustamisele kaasa aidata, kuna Nepalis Katmandus asuv klooster ja Indias Dharamsalas töötav bodongi uurimis- ja kirjastamiskeskus on praegusajal kaks põhilist institutsiooni, mis seisavad hea koolkonna säilimise ja edendamise eest.

Üldistest annetustest koguneva summa eest kaetakse kulutused toidule, noorte munkade õppimisvahenditele, ravimitele, erinevate õpetajate palkadele jne. Lisaks kogutakse praegu raha ka eluruumide juurdeehituse tarvis, kuna noviitsid on viimase viie aastaga üsna suureks kasvanud ega mahu enam kolme-neljakesi ühte tuppa magama ja õppima. (Praeguseks on kloostri juurdeehitus valmis.)

Huvi ja võimaluse korral on võimalik panustada bodong-traditsiooni elustamisse ja munkade õppimis- ja elutingimuste parandamisesse. Kuna Nepali hinnad jäävad Eesti omadele tunduvalt alla, on seal suureks abiks ka väikesemad summad.

Ülekande saab teha kas otse kloostri arvele või Eesti-poolsete annetustega tegeleva Lochen Jangchup Tsemo budistliku keskuse Soome arvele, kust iga kolme kuu tagant Nepali ülekanne tehakse. Otse Nepali ülekannet tehes tuleks aga arvestada ligi 30-eurose ülekandetasuga (internetipangast Soome ülekannet tehes jääb ülekandetasu alla ühe euro).

 

Kloostri arveldusarve:

Saaja: Chhiring Lama, Tsering Lama, Finju Dolma

Konto nr/IBAN: 18151677901

Aadress: Porong Pelmo Choeding Monastery Kathmandu Nepal

BIC: SCBLNPKA

Saaja panga nimetus ja aadress: Standard Chartered Bank Nepal Limit Grindlays Bhawan Naya Baneshwor

Soome arveldusarve:

Saaja: Lochen Jangchup Tsemo -buddhalainen yhdyskunta

Saaja aadress: Nakertajantie 48, 87830 Nakertaja

Makse saaja riik: Soome

Saaja IBAN: FI74 1841 3000 0009 06

BIC: NDEAFIHH

Soome arvele ülekannet tehes tuleks valida "Euroopa makse", selgitusse võib lisada (inglise või soome keeles), kas soovitakse toetada kloostrile eluruumide ehitamist, õpetajate palkade maksmist, munkade õppematerjalide, ravimite vms ostmist. Kui Pelmo Choedingi kloostrist soovitakse annetuse kohta saada tšekki, lisada selgitusse selle kohta märge ning oma e-mailiaadress.

Toetamise kohta saab lisainfot, kirjutades või helistades kodulehel toodud kontaktandmetel.


Stichting Tara Bodongi nunnakloostrikooli rajamine Lumlasse Kirde-Indiasse

Arunachal Pradesh on Kirde-Indias asuv väga kõrvaline piirkond, mille naabriteks on Bhutan ja Tiibet (Hiina). Tawangi piirkonnas asub Lumla küla, mis on 58 küla keskus.

Paljud selle piirkonna inimesed elavad väga vaestes tingimustes. Laste hulgas on üldlevinud vaegnägemine ja pimedus. Lisaks on hügieeni ja ravivõimaluste puudumise tõttu paljudel tuberkuloos.

Geše Pema Dorjee vastutab mitmete seal piirkonnas käimasolevate humanitaarprojektide eest ning üheks neist on kloostrikooli ehitamine Lumlasse.

Paljud selle piirkonna lapsed puutuvad juba väiksest peale kokku tohutute probleemidega. Vanemad lapsed töötavad tihti koos vanematega põllul, kuid enamik tüdrukuist ei saa kunagi haridust ning peavad kogu elu eraldatuna kodus olema ja väiksemate õdede-vendade ning kodu eest hoolitsema. Kui vanematel on majanduslikult võimalik mõnda last harida või kloostrisse õppima saata, on selleks alati poiss.

Enamik tüdrukuist abiellub ja saab väga varakult lapsed. Halvad olmetingimused ja ravivõimaluste puudumine on sageli nende noorte emade surma põhjuseks. Lapsed jäävad orvuks ja neil tuleb ise enda eest hoolitseda. Paljusid tüdrukuid kasutatakse ära ja osa neist satub linnadesse minnes veel halvematesse tingimustesse.

Lumlasse ehitatav nunnakloostrikool aitab tüdrukutel sellistest tingimustest pääseda.

Kooli eesmärgid

Lumla nunnaklooster hakkab pakkuma haridust ja majutust 40–50 tüdrukule, kes on 8–15-aastased. Kool võimaldab turvalise keskkonna õppimiseks ja elamiseks, rõhutades ühiskonna budistlike juurte kaastunde ja armastuse keskseid väärtusi. Õpilasi õpetatakse ennast usaldama ja selle kaudu andma panust kogukonna arengusse.

Kooli õppeprogrammi kuuluvad järgmised õppeained:

  • keeled (tiibeti, inglise ja hindi),
  • kirjandus ja loetu mõistmine,
  • matemaatika, ühiskonna- ja loodusteadused,
  • keskkonnateadlikkus, teadmised tervisest ja hügieenist,
  • arvuti kasutamine,
  • budistlik filosoofia (palved, rituaalid ja meditatsioon).

Pärast nunnakloostrikooli lõpetamist on tüdrukutel võimalik saada lisakoolitust, et edasi õppida õpetajaks, meditsiini- või sotsiaaltöötajaks, et selle kaudu kaasa aidata kogukonna sotsiaalsele arengule.

Raha kogumine

Projektis teeb geše Pema Dorjee koostööd norralase Siri Weirumiga, kes on raha kogumise koordinaator. Nad mõlemad kontrollivad isiklikult projekti elluviimist, külastates regulaarselt Lumla piirkonna külasid.

Nunnakloostikooli ehitamise toetuseks loodi 2011. aasta veebruaris Hollandis Stichting Tara Bodongi ühendus.

Nüüdseks on kooli ehitamiseks saadud kohalikelt ametnikelt kõik vajalikud load. Lumlas on moodustatud kohalikest õpetajatest ja asjatundjatest komitee, mis kontrollib projekti teostumist.

Nunnakloostrikool ehitatakse ühe kohaliku pere annetatud maatükile, mis asub küla servas. Kahekorruselisse hoonesse tuleb tempel, klassiruumid, köök, söögisaal, töötajate ruumid ning tüdrukutele mõeldud internaadi ruumid. Tulevikus, kui maja on valmis, otsitakse igale tüdrukule sponsor, nõnda et selle toetusega saaks katta kloostri jooksvad kulud.

Soovi korral on võimalik toetada nunnakloostrikooli rajamist. Eestist Hollandisse ülekande tegemine internetipanga kaudu on suhteliselt odav, ent kui on soov Eesti arvele raha kanda, võib seda teha bodongi toetuseks mõeldud arvele, kust see siis edasi kantakse – selgituseks tuleks aga kindlasti märkida „nunnakloostikoolile“.

Hollandi arveldusarve:

Saaja: Stichting Tara Bodong
Pank: Rabopank
Panga aadress: Hilversum, Netherlands (Holland)
IBAN: NL23 RABO 0115 1384 47
BIC: RABONL2U

Projekti kohta täpsema info saamiseks (inglise keeles) võtke ühendust:
stichting.tarabodong[at]gmail.com
Cecilie Stuyvenberg
Curacaolaan 17, 1213 VJ Hilversum, Netherlands

Eesti keeles projekti kohta info saamiseks kirjutage aadressil info[at]ljt.ee.